Riadime sa princípmi Montessori pedagogiky, vedieme deti k samostatnostia a rozširujeme ich vedomosti a znalosti aj pomocou montessori pomôcok. Vzdelávanie a sebavzdelávanie pedagógov považujeme za nevyhnutnosť, ktorá je potrebná k tomu, aby sme deťom mohli odovzdávať to najlepšie čo je v nás a rozvíjali potenciál, ktorý je deťom daný.

 

Detičky navštevujúce naše zariadenie si rozšíria slovnú zásobu anglického jazyka aj pomocou  metódy Dino Lingo, ktorú máme zaradenú v programe počas dňa. Angličtina s Dinom je zábavná forma učenia cudzieho jazyka pre deti vo veku 2 až 7 rokov. Ide o interaktívny program výučby jazykov pre deti. Táto metóda zlučuje hru a rozprávanie a povzbudzuje dieťa hovoriť takmer okamžite.

 

 

 

 

Aktuality